Garwolin

Garwolin: uroczystości pogrzebowe ks. kan. Mieczysława Mikulskiego /ZDJĘCIA/

08
cze 2022

Ponad 60 kapłanów, rodzina i licznie zgromadzeni parafianie pożegnali 8 czerwca śp. księdza kanonika Mieczysława Mikulskiego, pochodzącego z parafii Garwolin emerytowanego proboszcza parafii Jeziorzany. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy Grzegorz Suchodolski.

Pogrzebowa Eucharystia celebrowana była w garwolińskiej kolegiacie Przemienienia Pańskiego pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej ks. Grzegorza Suchodolskiego, współkoncelebransami byli dziekan dekanatu garwolińskiego ks. kan. Stanisław Szymus i ks. prałat Edmund Szarek. - Dzisiaj gromadzimy się tutaj, wokół trumny naszego współbrata ks. kan. Mieczysława Mikulskiego, aby uwielbić Boga za dar jego życia, dar jego wiary i dar jego posługi. Ta prawda, że musimy umrzeć jak ziarno pszenicy wrzucone w ziemię, jest nikomu z nas nieobca. Wszyscy wiemy, że od momentu urodzenia skraca się nasz czas ziemskiego życia. Każdemu z nas Pan Bóg wyznacza inna miarę...- mówi w homilii bp Grzegorz.

W imieniu księży pochodzących z garwolińskich parafii, zmarłego ks. Mieczysława pożegnał ks. kan. dr Jan Stanisław Zowczak, prof. WSD i podziękował Bogu za dar jego życia, zrealizowanego na drodze powołania. - Nasz brat Mieczysław przeżywał je jako dar i jako zadanie z wielką odpowiedzialnością, troską, gorliwością...- podkreślał.

- Może by wiele o nim mówić i dużo dobrego wymieniać, piękne cechy jego charakteru, ale chcę zwrócić uwagę tylko na ta jedną, na jego ogromną cierpliwość. To był jego, swego rodzaju charyzmat, który zawsze szanowaliśmy, podziwialiśmy u niego. Charyzmat tak bardzo potrzebny w kapłańskiej posłudze...- mówił ks. kan. Henryk Krupa, kolega z roku święceń ks. Mieczysława.

- Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, żyjemy dla Pana i umieramy dla niego. Tak to czynił śp. ks. kan. Mieczysław Mikulski. Zgromadziliśmy się w tej świątyni, aby się modlić za niego, bo zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych, zgromadziliśmy się,m aby prosić Ojca pełnego miłości i miłosierdzia, aby przebaczył mu wszelkie zło, wszelki grzech, jaki popełniał z ludzkiej ułomności, słabości...- powiedział, żegnając ks. Mieczysława, przedstawiciel parafii Jeziorzany, ks. Tadeusz Gryglicki.

W imieniu wspólnoty parafialnej parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, zmarłego pożegnał proboszcz ks. kan. Stanisław Szymuś. - Dziękuję za jego świadectwo wiary, dziękuję po prostu za to, jakim był, za jego pokorę, cichość, pogodę ducha...-akcentował ks. kanonik.

Po nabożeństwie trumna z ciałem ks. kanonika Mieczysława Mikulskiego spoczęła na cmentarzu parafialnym w Garwolinie.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.