Garwolin

Kanclerz kurii siedleckiej: Kościół was potrzebuje

Kościół Pon. 04.12.2023 16:38:15
04
gru 2023

Jak co roku, w pierwszą niedzielę adwentu wierni z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy zakończyli rekolekcje. W rozważaniach na temat „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” prowadził ich ks. kan. Jan Babik, kanclerz kurii siedleckiej.

Rekolekcjonista rozpoczął od przypomnienia, czym jest wspólnota Kościoła. Zwrócił uwagę, że jest to rzeczywistość bosko-ludzka, dlatego mimo, że niektórzy zwiastują jego rychły koniec, to Kościół będzie trwał. Ks. Jan Babik zachęcił także do głębokiego przemyślenia znaczenia Kościoła w życiu każdego z nas.

W sobotę, 2 grudnia ukazał Kościół jako miejsce uświęcenia człowieka. Kaznodzieja wskazał trzy obszary, przez które to uświęcenie się dzieje. Za autorami listów do Hebrajczyków i do Rzymian przypomniał, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, i że ze słuchania go rodzi się wiara. Zachęcił też do osobistej lektury Biblii, by kontakt ze Słowem nie ograniczał się do coniedzielnej Mszy świętej.

Ks. Jan podkreślił także wagę sakramentów, które z jednej strony umacniają wiarę, ale by były skuteczne, to także wymagają wiary w ich realne działanie. Rekolekcjonista zauważył, że jednym z dwóch sakramentów, do których przystępujemy najczęściej, jest spowiedź. Przyznał, że nie jest ona łatwa, ale warto jej nie zaniedbywać. Zachęcając do uklęknięcia przy kratkach konfesjonału, przywołał słowa papieża Franciszka: „Bóg nie męczy się przebaczaniem, to my się męczymy prosząc o wybaczenie”. Ponadto rekolekcjonista pytał o wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii – czy jest dla nas tylko symboliczna, czy przyjmujemy prawdę, że to prawdziwy Chrystus? Wskazał również na wartość modlitwy, która jest jakby barometrem relacji człowieka z Bogiem.

Na zakończenie trzydniowych rekolekcji kanclerz kurii wzywał do uświadomienia sobie, że nie tylko wierzący potrzebują Kościoła, ale także Kościół i sam Chrystus potrzebują zaangażowania wierzących. Apelował, by nie zatrzymywać wiary dla siebie – kto prawdziwie spotkał Chrystusa wręcz nie może nie podzielić się Nim z tymi, których spotyka. Rekolekcjonista wskazał, że w czasach, kiedy świat wydaje się stawać na głowie, ludzie potrzebują przewodników, tych, którzy dają świadectwo. Takimi przewodnikami są już rodzice dla swoich dzieci, ale też każdy dojrzały chrześcijanin – wszyscy są wezwani do „uczestniczenia we wspólnocie Kościoła”.

Na koniec ks. Babik docenił zaangażowanie wiernych z Samogoszczy w życie wspólnoty parafialnej i zachęcił, by było ono jeszcze większe.

W czasie ostatniej Mszy rekolekcyjnej proboszcz, ks. kan. Bogusław Filipiuk przyjął do grona kandydatów na ministrantów 10 chłopców. Niewielka parafia św. Jadwigi Śląskiej cieszy się wyjątkowo dużą liczbą członków liturgicznej służby ołtarza – poza nowo przyjętymi kandydatami jest ich aż 26.


Alicja Kościesza

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.