Garwolin

Konsekracja kościoła w Uninie /ZDJĘCIA/

31
gru 2022

- Nawiedzający ten kościół mogą wam jego piękna pogratulować. Kościół jest piękny, tworzy klimat do modlitwy i do sprawowania sakramentów świętych. Oddajemy go dzisiaj poprzez obrzęd poświęcenia Panu Bogu- mówił ordynariusz diecezji siedleckiej bp Kazimierz Gurda podczas liturgicznego aktu konsekracji kościoła, który miał miejsce 30 grudnia br.

Konsekracja to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Kościół w Uninie budowany był najpierw jako kaplica należąca do parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. W jej budowie uczestniczyli księża wikariusze garwolińskiej parafii ks. Józef Szajda i ks. Stanisław Lewczuk. Budowę kaplicy ukończono w roku 1982, a 1 lipca 1990 r. bp siedlecki Jan Mazur erygował w Uninie parafię pw. Świętej Rodziny. Pierwszym proboszczem był ks. Waldemar Tkaczuk, który zajął się budową domu parafialnego. Drugim proboszczem, mianowanym w 1995 roku został ks. Janusz Sałaj. To on, wraz z parafianami podjął dzieło rozbudowy kaplicy, które trwało przez wiele lat. Cały czas czyniono też przygotowania do modernizacji kaplicy i dostosowania jej do rangi kościoła parafialnego. Po zatwierdzeniu planów architektonicznych i uzyskaniu stosownych pozwoleń wiosną 2006 r. przystąpiono do prac. W roku 2015 proboszczem parafii mianowany został ks. Andrzej Siedlanowski, który przez kolejne lata, dzięki wsparciu parafian kończył to dzieło i przygotował kościół do poświęcenia.

W homilii bp Kazimierz Gurda powiedział m.in., że każda wspólnota buduje swój kościół, w którym się gromadzi, aby oddawać Bogu cześć i chwałę, aby zanosić do niego modlitwy, by składać ustanowioną przez niego doskonałą ofiarę Ojcu Niebieskiemu.


Po wygłoszonym Słowie Bożym rozpoczęły się obrzędy konsekracji świątyni. Biskup namaścił ołtarz i ściany kościoła. Następnie okadzono ołtarz oraz wiernych. W prezbiterium oraz na ścianach zapalono świece. Na nowo poświęconym ołtarzu sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem pasterza diecezji siedleckiej. „Składamy podziękowania tobie, pasterzu diecezji, żeś przewodniczył wszelkim planom i pracom przebudowy naszego kościoła, żeś modlitwą i pasterskim słowem wspierał rozwój naszej parafii. Dziękujemy księże biskupie za poświęcenie tej świątyni, skierowane do nas Słowo Boże, za obecność i życzliwość. To, że jesteś wśród nas, odczytujemy jako znak wielkiej, ojcowskiej troski o naszą wspólnotę parafialną. Dziękujemy za kapłanów kierowanych do naszej parafii. Każdy z nich ma wielki udział w tym, że nasza świątynia wygląda dziś tak pięknie, dziękujemy naszym proboszczom, ks. Waldemarowi Tkaczukowi, który tę naszą wspólnotę tworzył, ks. kan. Januszowi Sałajowi, który wziął na siebie ciężar rozbudowy naszej świątyni. Zostawili tu cząstkę swojego serca. Dziękujemy obecnemu proboszczowi ks. Andrzejowi Siedlanowskiemu, który kontynuuje prace przy kościele z pełną odpowiedzialnością i oddaniem wypełniając swoje zadania...”- mówili przedstawiciele wspólnoty parafialnej.

W tej wyjątkowej uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych parafian, pocztów sztandarowych straży, udział wzięli m.in. senator RP Maria Koc, starosta garwoliński Mirosław Walicki, przedstawiciele powiatowych służb mundurowych, zastępca dyrektora OR KRUS Michał Jaworski, radna powiatowa Monika Ochnio, wójt gminy Górzno Waldemar Sabak, przewodniczący RG Krzysztof Skwarek i wiceprzewodniczący Robert Ochnio, radni, księża z dekanatu garwolińskiego z wicedziekanem, ks. Leszkiem Dąbrowskim.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.