Garwolin

Misje ewangelizacyjne w parafii pw. Św. Izydora w Ostrówku

Kościół Niedz. 02.04.2023 11:33:01
02
kwi 2023

W parafii pw. Św. Izydora w Ostrówku dobiegają końca Misje Ewangelizacyjne z racji Jubileuszu Diecezji Siedleckiej. Od 26 marca nauki misyjne głosi ks. Jarosław Oponowicz, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach. W piątek został poświęcony nowy krzyż, przy którym rozpoczęła się Droga Krzyżowa. W sobotę przybyły Święte Znaki, a Mszę św. odprawił biskup Henryk Tomasik. W przygotowanie misji zaangażowali się parafianie, kółka różańcowe i Rada Parafialna pod kierunkiem proboszcza parafii ks. Jarosława Juszczyńskiego.

Oto relacja nadesłana w sobotę rano do naszej redakcji

Kolejne dni prowadzi nas poprzez ewangelizacyjne tematy ks. misjonarz Jarosław Oponowicz. Zapytani, czy chcemy żyć wiecznie odpowiedzieliśmy – tak, jednak taka odpowiedź pociąga za sobą konsekwencje. Choć mocno zanurzeni w rzeczywistości poprzez pracę w naszych sadach, ogrodach i szklarniach możemy i chcemy spojrzeć szerzej i głębiej, pod odpowiednim kątem naszej wiary katolickiej. Wiara pozwala nam dostrzec to czego nie widzimy, ale co istnieje: Boga oraz naszą relację do Niego. To wiara wprowadza nas w życie nią, czyli życie wieczne. Tam spotykamy Przewodnika naszego zbawienia, Pana, Sługę - Jezusa Chrystusa, Wcielonego Boga. Konkretne deklaracje, aby czytać Pismo Święte, aby zważać na prawdziwą i życiodajną obecność Boga w Eucharystii, powodują, że wiara przeżywana daje nam przedsmak nieba, gdzie niczego nam nie brakuje.

Choć słabości i grzechy niszczą nas i ulegamy im, jednak zwrócenie się do Miłosierdzia Bożego, odwołanie do zasług Męki Naszego Pana, wyzwala nas. Konkretnym tego wyrazem było wyrzeczenie się to co pogańskie – „znaleźliśmy to” w naszych domach i codziennym życiu. Wierzymy głęboko w Zmartwychwstanie. Dzisiaj (31.III), podążaliśmy Drogą Krzyżową, zarówno w ciągu dnia jak też wieczorem. Trasę wyznaczały wbite krzyże z numerami stacji i drobnymi ilustracjami. Rozpoczęliśmy ją przy nowym, misyjnym krzyżu, a ostatnia stacja miała miejsce przy starym. Nie odcinamy się od tradycji naszej wiary i chcemy ją dalej przekazywać w rodzinach. Szedł z nami św. Jan Paweł II poprzez swoje nauczanie i zachęcał nas aby zarówno iść w głąb relacji do Boga jak też świadczyć odważnie i budować w społeczeństwie, w jak najwyższym poziomie Królestwo Boże, które jest już pośród nas. Dobry i mocny przykład dajną nam w tym błog. Męczennicy Podlascy, prości, ale wytrwali i wierni synowie Chrystusa, Maryi i Kościoła.

Czekamy z utęsknieniem przybycia Matki Bożej w Kodeńskim obrazie oraz Jej straży przybocznej – Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy. Wszelkie sprawy organizacyjne wzięli na siebie tutejsi parafianie, odnowili, upiększyli kwiatami i wystroili otoczenie kościoła oraz miejsce przywitania Świętych Znaków. Są obecni na nabożeństwach i spotkaniach, czynnie służą podczas liturgii, wolontariacko pełnią pozostałe posługi, choćby w sklepiku misyjnym. Nasza parafia otrzymuje nowego ducha – Ducha Świętego dla życia wiarą, budowania żywego Kościoła oraz odpowiedniego życia społecznego. Mamy nadzieję, że zapał i gorliwość misyjna będzie trwała i owocowała.
Inf. pras.

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Ewazk Niedz. 02.04.2023 08:30:11

Ostrówek to dekanat osiecki, rejon Garwolin, nie lubartów