Kościół

W Senacie RP odbyła się ogólnopolska konferencja w ramach obchodów 40-lecia Obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem

20
cze 2024

Ogólnopolska konferencja z okazji 40-lecia Obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem pt.: „Odwaga młodzieży i nauczycieli oraz duchowieństwa w obronie Krzyża w Miętnem” odbyła się 20 czerwca w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania prelekcje wygłosili m. in.: prof. dr hab. Jan Żaryn, dr Mateusz Szpytma - viceprezes IPN i poseł Przemysław Czarnek.

W spotkaniu udział wzięli także biskup siedlecki Kazimierz Gurda, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski, senator Maciej Górski, profesor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński, ojciec dr hab. Chmielewski Mirosław CSRS, Bogusława Gora – nauczycielka podczas strajków w szkole w Miętnem a także kanclerz Kurii Siedleckiej ks. Jan Babik, ks. dr Tomasz Kostecki, przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej, młodzież i nauczyciele z ZSR w Miętnem.

Otwarcia konferencji dokonali: Maciej Górski – senator RP oraz JE ks. bp Kazimierz Gurda Ordynariusz Diecezji SiedleckiejKonferencję poprowadził ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński. W swym przemówieniu mówił o odwadze duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej i wsparciu udzielanym strajkującej młodzieży.

Poseł Przemysław Czarnek wygłosił konferencję pt. „Obrona wartości”, mówił też o roli zakończonego projektu „Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu”

Mgr Bogusława Gora – nauczycielka podczas strajków, opowiedziała o tym jak uczniowie i nauczyciele walczyli o krzyże.Z kolei ojciec dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR wygłosił konferencję pt.: „Media w USA podczas obrony Krzyża w Miętnem”. Po konferencji tak streścił swoja prelekcję i podsumował spotkanie. 


Kolejny prelegent - prof. dr hab. Jan Żaryn UKSW mówił na temat „Kościół katolicki w PRL”.Dr Mateusz Szpytma - viceprezes IPN mówił nt.: „Obrona Krzyża w Miętnem w zasobach IPN”.

Na koniec odbył się premierowy pokaz filmu pt. „Pod tym znakiem zwyciężysz”, prod. Instytut Pamięci Narodowej 2024 r.

Kolejnym punktem programu było uroczyste wręczenie posłowi Przemysławowi Czarnkowi i absolwentom ZSR w Miętnem pamiątkowych krzyży. Całość zakończyła dyskusja.

Organizatorzy konferencji to: Biuro Senatorskie Macieja Górskiego, biuro poselskie Marii Koc i Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.o. Mirosław Chmielewski

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
wyborca Pt. 21.06.2024 07:07:38

Ajakoś nie widać na zdjęciach posła Ziemi Garwolińskiej G.Woźniaka