Garwolin

Zmarł kapłan wielkiego serca… Ks. kan. Jerzy Przychodzeń - wspomnienie

07
wrz 2022

5 września, w wieku 48 lat, w 23 roku kapłaństwa, odszedł do Pana ksiądz kanonik Jerzy Przychodzeń - proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem. Był kapłanem wielkiego formatu serca, życia, pracy, miłości, służby, oddania, przyjaźni i pokory.

Ksiądz prałat Ryszard Andruszczak, prepozyt Kapituły Kolegiackiej Garwolińskiej, znał zmarłego od bardzo wielu lat i twierdzi, że zawsze zapisywał się w pamięci bardzo dobrze. Był gorliwym kapłanem, rzetelnym, uczciwym, bardzo pracowitym, gościnnym.

Więzami przyjaźni i braterskiego kapłaństwa związany ze zmarłym ks. kan. Jerzym był proboszcz parafii WNMP w Parysowie ks. kan. Włodzimierz Tendorf. - Straciliśmy wielkiego człowieka, przyjaciela, kapłana, który swoim życiem i cierpieniem mocno świadczył o Chrystusie...- wspomina.


Marcin Kołodziejczyk - wójt gminy Garwolin, na terenie której funkcjonują parafie w Marianowie i Miętnem wspomina ks. Jerzego jako przyjaciela, zaangażowanego w życie parafii, szkoły w Wilkowyi, inicjatora i współorganizatora wielu akcji charytatywnych na rzecz ludzi poszkodowanych przez los, będących w potrzebie.Wójt gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski wspomina śp. ks. kanonika Jerzego jako skromnego, pracowitego i lubianego kapłana. Jako młody chłopak kochał sport i był nawet w kadrze drużyny piłkarskiej „Wisła” Maciejowice. - Msze św., które odprawiał, miały swój głęboki przekaz i wymiar chrześcijański, jednocześnie jednoczył ludzi wokół ołtarza...- mówi wójt.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.