Garwolin

Żelechów: Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych

Kultura Śr. 10.01.2024 09:32:16
10
sty 2024

We wtorek, 9 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie wystąpiły przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Żelechów w ramach corocznego Przeglądu Bożonarodzeniowych Form Teatralnych.

Jego celem było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja dorobku artystycznego uczniów i przedszkolaków, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości dzieci i młodzieży poprzez edukację teatralną.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 6 grup teatralnych. Kolejno na scenie wystąpili:

– uczniowie Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie z inscenizacją pt. „Jasełka patriotyczne". Grupę przygotowała pani Izabella Mroczek.
– grupa „Skrzaty" z Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś" w Żelechowie z jasełkami pt. „Jezus Savior – Jezus Zbawca". Grupę przygotowały: Ewelina Figielska, Beata Rygielska, Mariola Kiliszek oraz Anna Łukasiak.

– grupa „Smyki", „Kropelki" i uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie z przedstawieniem pt. „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś". Grupę przygotowały: Renata Ducka, Karolina Wesołowska oraz Magdalena Rygielska.

– uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie, którzy zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pt. „W drodze do Betlejem". Grupę przygotowały: Małgorzata Kosyra i Joanna Skwarek.

– uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej z inscenizacją pt. „I my pójdźmy do Betlejem". Grupę przygotowały: Kazimiera Polak-Belowska i Hanna Zdunek.

– uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku z przedstawieniem pt. „A Słowo Ciałem się stało...". Grupę przygotowały: Maria Szewczak i Edyta Gugała.

Grupy teatralne zaprezentowały się w sposób profesjonalny. Widać było wkład, jaki młodzi aktorzy włożyli w przygotowanie swoich ról oraz ich zaangażowanie. Uczniowie wykazali się zarówno zdolnościami aktorskimi, jak również tanecznymi i wokalnymi.MGOK Żelechów

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.