Garwolin

Edukacja przez działanie

Region Wt. 24.01.2023 10:57:24
24
sty 2023

Powiat garwoliński jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół ponadpodstawowych. Przeprowadzona w ubiegłym roku rekrutacja do tych placówek była rekordową, ponieważ do klas pierwszych przyjęto pół tysiąca więcej uczniów niż w roku poprzednim. Dzięki pozyskanym dużym środkom zewnętrznym, w szkołach realizowanych jest wiele projektów edukacyjnych, a pracownie są doposażane w pomoce dydaktyczne.

- Podkreślamy i doceniamy wartość dobrej edukacji. Dlatego też zabiegamy i pozyskujemy środki na rozwój naszych szkół, a tym samym rozwój uczniów. Doceniamy najlepszych z nich przyznając każdego roku stypendia naukowe. W ubiegłym roku było ich 12. Stypendiów sportowych w minionym roku przyznano 35 w czterech dyscyplinach oraz 6 nagród - mówi wicestarosta Marek Ziędalski. Przypomina też, że przeprowadzona w roku ubiegłym rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat była rekordową, ponieważ do klas pierwszych przyjęto 500 uczniów więcej niż w roku poprzednim, dla których przygotowano 56 oddziałów.

W minionym roku powiat pozyskał dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach. Zakupiono
książki i wyposażenie do bibliotek szkolnych. - Kontynuujemy jako partner projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Siedem szkół realizowało zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Uniwersytety Ludowe”. Kontynuujemy realizację projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz projektu „Zawodowcy na start – bis”- dodaje wicestarosta.

Cztery szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat brały udział w projektach wyjazdów zagranicznych dla uczniów i nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ lub POWER, a 7 szkół ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przyłęku oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Trzciance wzięło udział w projekcie „Poznaj Polskę”. Ponadto zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Garwolinie realizowała zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wicestarostą Markiem Ziędalskim.WJ/Garwolin
MR
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.