Garwolin

Maciejowice: kadencja pełna wyzwań

Region Śr. 28.02.2024 10:38:55
28
lut 2024

W mijającej kadencji na terenie gminy wykonano inwestycje za blisko 130 mln zł, w tym 95 mln zł to zadania realizowane przez samorząd. I są to rekordowe środki w historii, przeznaczone na poprawę życia mieszkańców i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej nadwiślańskiej gminy.

- Wykonaliśmy te zadania, na które mieszkańcy czekali latami, bowiem było wiele zaległości, wiele zaszłości inwestycyjnych i nadrobiliśmy te zaległości. Wydatkowaliśmy ogromne pieniądze, łącznie ok. 95 mln zł na inwestycje, które zostały wykonane i są wykonywane, z czego dofinansowania, to kwota 73 mln zł, wkład własny do tych środków stanowi kwota 22 mln zł – mówi burmistrz Tomasz Kwiatkowski i przypomina, że największym zadaniem była budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, która pochłonęła 6,9 mln zł, ale 5 mln zł stanowiło dofinansowanie środkami zewnętrznymi, w tym 1 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa i 4 mln zł z samorządu województwa mazowieckiego. Kolejne duże zadanie, to budowa za przeszło 8 mln zł nowej siedziby władz samorządowych, na co 3 mln zł dofinansowania pozyskano z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i prawie tyle samo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drogi i szkoły

Jednym z priorytetów władz samorządowych była i jest poprawa infrastruktury drogowej, na co wydano 30 mln zł, z czego 25 mln zł to środki zewnętrzne pozyskane ze źródeł rządowych i samorządu Mazowsza. Łącznie zmodernizowano 63 odcinki tj. 37 km dróg na terenie całej gminy, we wszystkich 36 sołectwach.

Gmina pozyskała także duże pieniądze na modernizację szkół w Maciejowicach – ponad 5 mln zł, w tym dofinansowanie 2,5 mln zł z Polskiego Ładu i 1,5 mln zł z samorządu Mazowsza i środki z ministerstwa edukacji narodowej i Samogoszczy – 4,5 mln zł (1,3 mln zł z RPO województwa mazowieckiego i 2,1 mln zł z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego).

Wodociągi, kanalizacja i świetlice

Samorząd skutecznie pozyskiwał środki na realizację innych, ważnych inwestycji, jak modernizacja starej części przedszkola, budowa kolejnych odcinków instalacji wodociągowych czy kanalizacyjnych, a także pompownie w Maciejowicach. Poprawiony został też stan techniczny świetlic wiejskich we wszystkich sołectwach, gdzie są zlokalizowane i wybudowano nową świetlicę w Podzamczu, dokonano remontów strażnic i doposażono w niezbędny sprzęt jednostki OSP. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości ponad 1,4 mln zł zakupiony zostanie nowy, średni samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP Maciejowice.

Oświetlenie i wały

Na swoim terenie gmina ma ok. 1300 lamp oświetlenia ulicznego, które od początku kadencji sukcesywnie wymieniane było na energooszczędne. Obecnie, na skutek dofinansowania wymienionych jest prawie 1100 lamp.

Oprócz wymienionych, dzięki staraniom włodarza gminy zmodernizowane zostały ostatnie odcinki wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły. W tym czasie poprawiono stan kilku odcinków dróg wojewódzkich i powiatowych biegnących na terenie gminy Maciejowice.

Szczegóły w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrzem Tomaszem Kwiatkowskim.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

8 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
????? Pt. 01.03.2024 17:06:46

Dlaczego Pani Marszałek popiera publicznie Kwiatkowskiego a nie Brojka ?? Może ktoś zadalby takie pytania politykom pis kogo popierają.

Ja mam Sob. 02.03.2024 17:42:15

Dlatego, że wie gdzie jest prawda i gdzie jest uczciwość

???!!!! Pt. 01.03.2024 18:36:58

Zapytaj byłego doradcę Pani Marszałek a obecnie doradcę Pana posła Grzegorza - Michała.

DługoPiS Pt. 01.03.2024 07:52:14

Te wybory to koniec kariery politycznej i pływania Michała i Karola.

Wiślany nurt Czw. 29.02.2024 06:57:29

I co Panie Karolu dalej chcesz startować na burmistrza? Lepiej oszczędź sobie wstydu.

Szef Sob. 02.03.2024 07:16:05

Pani Marszałek jest mądrą i rozsądną kobietą popiera prawdę I prace a nie fałsz i zakłamanie oraz obłudę

Zza Wiselki Czw. 29.02.2024 14:49:12

Gratulacje i powodzenia podczas wyborów, choć to w takiej sytuacji raczej formalność.

Miasto i Gmina Czw. 29.02.2024 20:13:24

Lepszego Burmistrza nie było i nie będzie, a Karol i spółka niech się weźmie za robotę