Garwolin

Maciejowice: kolejne miliony na inwestycje kanalizacyjne, ale nie tylko

Region Pt. 17.11.2023 09:02:54
17
lis 2023

Samorząd gminy nie ustaje w wysiłkach, by pozyskiwać środki pozabudżetowe i realizować inwestycje na wielu płaszczyznach. Równocześnie z poprawą infrastruktury drogowej i społecznej, realizowana jest budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej, a niebawem rozpocznie się też modernizacja przedszkola.

Priorytetem inwestycyjnym władz gminy było wybudowanie oczyszczalni ścieków i dzięki pozyskanym 5 mln zł z samorządu Mazowsza i rezerwy budżetu państwa, po trzech latach budowy, w kwietniu tego roku oddano do użytkowania nowoczesny obiekt, który kosztował blisko 7 mln zł. Inwestycje wodne i ściekowe idą dalej.

- Wykonaliśmy kanalizację już w całości Maciejowic, a teraz wykonywana jest kanalizacja z przyłączami w miejscowości Kochów za kwotę 1 924 429 zł. Środki te pochodzą z subwencji wyrównawczej. Wykonamy ok. 1407mb kanalizacji i blisko 40 przyłączy do mieszkańców, 2 pompownie. Zadanie to będzie wykonane do końca tego roku – mówi wójt Tomasz Kwiatkowski i dodaje, że w ostatnim czasie gmina pozyskała również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 098 816 zł na budowę kanalizacji w sołectwie Oblin. Zadanie to będzie realizowane na przełomie przyszłego i kolejnego roku.

- W kolejnych latach będziemy kontynuowali rozbudowę kanalizacji. Mamy gminę już w pełni zwodociągowaną, ale też sukcesywnie staramy się te zabudowy jednorodzinne powstające na terenie gminy przyłączać do sieci, żeby gmina się rozwijała, żeby wszyscy mieli dostęp do wody z wodociągu – dodaje gospodarz nadwiślańskiej gminy.

W ramach dedykowanego gminom popegeerowskim Polskiego Ładu, gmina Maciejowice otrzymała 2,5 mln zł na modernizację budynku publicznego przedszkola...

Więcej o gminnych inwestycjach w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem gminy Maciejowice Tomaszem Kwiatkowskim.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.