Garwolin

Maciejowice: z rządowym i samorządowym wsparciem

Region Czw. 06.05.2021 08:16:08
06
maj 2021

Samorząd gminy realizuje wiele inwestycji i to na kilku frontach jednocześnie. Prowadzone są roboty przy budowie oczyszczalni ścieków czy wodno- kanalizacyjne, a jednocześnie modernizowane są kolejne odcinki dróg, świetlice wiejskie. Niebawem w kilku miejscowościach dobudowywane będzie lub ulepszane oświetlenie uliczne.

Władze gminy duży nacisk kładą na dalszą poprawę infrastruktury drogowej. Za ponad 186 tys. zł przebudowana zostanie droga gminna w miejscowości Strych, a w Podwierzbiu za prawie 120 tys. zł. Obie inwestycje w całości dofinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowana będzie też droga gminna w Oronnem, na co planuje się wydatkować ok. 100 tys. zł, a remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we Wróblach- Wargocinie kosztować będzie ok. 300 tys. zł. W granicach 2,5 mln zł kosztować będzie przebudowa ul. Kochowskiej w Maciejowicach, a rządowe dofinansowanie tego to ponad 1,8 mln zł. Jeżeli będą oszczędności, zmodernizowane zostaną dodatkowo za ok. 300 tys. zł dwa odcinki dróg w Domaszewie oraz Ostrowie. Gmina złożyła 9 wniosków na dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw m.in. wymiany wiat przystankowych w Samogoszczy i Tyrzynie, dobudowy oświetlenia ulicznego w Domaszewie, modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego w Oblinie Grądkach i Malamówce, budowy świetlicy wiejskiej w Uchaczach etap II, zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Przewozie i działki gminnej w Kochowie, zakupu urządzeń na plac zabaw w Bączkach.

Za ponad 155 tys. zł z RFIL dobudowane zostanie lub zmodernizowane oświetlenie uliczne w Oronnem, Wróblach - Wargocinie, Oblinie, Podłężu. W planach jest jeszcze wiele zadań do realizacji, w tym rozbudowa gminnego ośrodka sportu i rekreacji.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem Tomaszem Kwiatkowskim.


WJ/Garwolin/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Ela Wojtysiak Pt. 07.05.2021 01:08:12

Gratulacje Panie Wójcie