Garwolin

Miastków Kościelny: milionowe inwestycje na finiszu

Region Wt. 14.11.2023 08:18:16
14
lis 2023

Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków pozabudżetowych, samorząd gminy Miastków Kościelny wydatkował w tym roku ponad 20 mln zł na inwestycje. Zakończona została budowa sieci kanalizacyjnej w Zgórzu, dobiegają końca zaplanowane zadania drogowe, rozbudowa przedszkola i zagospodarowanie terenu parkingu przy kościele. Trwają też prace nad przygotowaniem postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców kolejnych zadań inwestycyjnych.

Samorząd gminy zaplanował wiele zadań inwestycyjnych do wykonania w tym roku i w zasadzie wszystkie zostały zrealizowane. - Pogoda nam sprzyja, także myślę, że wszystkie nasze plany zostaną zrealizowane. I tak udało się zakończyć budowę kanalizacji w Zgórzu. Już praktycznie rozliczamy tę inwestycje. Trwa jeszcze wykonywanie przyłączy, ale tutaj mamy termin do 15 grudnia i mam nadzieję, że firma, która tym się zajmuje, zrealizuje przedsięwzięcie w terminie – mówi wójt Jerzy Jaroń i dodaje, że bardzo dobrze przebiega też modernizacja dróg gminnych, na co gmina pozyskała środki z Polskiego Ładu i samorządu Mazowsza. W najbliższych dniach położona zostanie nawierzchnia drogi wykonywanej z pomocą środków rządowych w Starym Miastkowie plus prace wykończeniowe. Trzeci segment inwestycji z Polskiego Ładu dla gmin popegeerowskich, to środki otrzymane na utwardzenie parkingu przy kościele i pierwszy etap rozbudowy przedszkola. Obie inwestycje mają się ku końcowi. - W sumie koszt tych trzech inwestycji, to prawie szesnaście milionów złotych, ale większość środków otrzymaliśmy z dofinansowania, więc tym bardziej się cieszymy, bo każde z tych działań poprawia stan infrastruktury technicznej w naszej gminie – uzupełnia gospodarz gminy Miastków Kościelny. Wójt Jaroń zwraca uwagę, że koniec roku, to czas przygotowań i rozpoczynania postępowań na zadania, na które gmina ma pieniądze. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną przetargi na budowę hali sportowej, której kosztorys opiewa na 12,5 mln zł, również w listopadzie ogłoszone będą przetargi na rozbudowę świetlic wiejskich w Zgórzu i Zwoli Poduchownej i równolegle na remonty 4 odcinków dróg gminnych, na które środki gmina otrzymała w roku ubiegłym z urzędu marszałkowskiego, ale ze względu na znaczny koszt tych inwestycji, przełożono to zadanie na 2024 rok. Otworzony został już przetarg na remont drogi w Zasiadałach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i w ciągu miesiąca powinna być podpisana umowa z wykonawcą. Podobnie jest z modernizacją drogi w Zwoli i remontem w Brzegach.Trwa procedura procedura projektowania budowy ośrodka zdrowia.

W tym roku gmina wydatkuje na inwestycje ponad 20 mln zl, a otrzymanych środków na realizację zaplanowanych zadań ma dwukrotnie więcej, dlatego ze względów technicznych i konieczności wniesienia wkładu własnego, roboty rozłożono w czasie.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem Jerzym Jaroniem.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.