Garwolin

Nowa szkoła w Garwolinie

Region Pt. 02.02.2024 07:09:59
02
lut 2024

Od początku nowego roku szkolnego na oświatowej mapie powiatu garwolińskiego pojawi się nowa placówka – Szkoła Branżowa II stopnia, która kształcić będzie w zawodach technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika pojazdów samochodowych.

Decyzja o utworzeniu pierwszej w powiecie tego typu szkoły wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i stwarza możliwość kontynuacji nauki absolwentom Szkoły Branżowej I stopnia. - Od 1 września 2024 roku na wniosek dyrektor Ewy Flagi, powiat planuje uruchomić Szkołę Branżową II stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. Uważam, że to jest bardzo dobre poszerzenie naszej oferty edukacyjnej, przypomnę, że szkoły branżowe I stopnia, czyli dawne „zawodówki” już funkcjonują, natomiast utworzenie Szkoły Branżowej II stopnia pozwoli absolwentom I stopnia na uzupełnienie edukacji – mówi starosta Mirosław Walicki i dodaje, że zakładana szkoła umożliwi absolwentom Szkoły Branżowej I stopnia przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. Ucząc się w tej szkole, absolwent trzyletniej Szkoły Branżowej I stopnia będzie uczył się w sumie 5 lat, czyli tyle, co obecnie technikum.

W pierwszym roku, od września 2024 planowane jest utworzenie szkoły dla dwóch zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych (dla kucharzy) oraz technik pojazdów samochodowych (dla mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników pojazdów samochodowych). Warto podkreślić, że szkoła jest bezpłatna, a słuchacz otrzymuje legitymację szkolną. Nauka trwa 2 lata i będzie prowadzona w systemie stacjonarnym.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia ze starostą garwolińskim Mirosławem Walickim.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Jakub Pt. 02.02.2024 13:23:21

Brawo, superowo