Garwolin

Parysów: inwestycje idą zgodnie z planem

Region Wt. 09.07.2024 09:14:38
09
lip 2024

W gminie Parysów nie ma inwestycyjnych przestojów. Niedawno zakończone zostały roboty związane z poprawą infrastruktury drogowej, na co wydatkowano 4,5 mln zł, oddano do użytkowania ogólnodostępną siłownię wewnętrzną. Rozpoczęły się też prace remontowe remizo – świetlicy w Łukówcu i dwóch dróg gminnych oraz rozpisano postępowanie przetargowe na modernizację boiska „Orlik”.

Na ostatniej sesji rady gminy, radni jednogłośnie udzielili wójt gminy Parysów wotum zaufania i absolutorim, doceniając tym samym realizację ubiegłorocznego budżetu i planu inwestycyjnego. - Tak, jednogłośnie uzyskałam absolutorium, z czego się bardzo cieszę. Budżet został wykonany na kwotę 17,5 mln zł. I z tego miejsca jeszcze raz chciałabym podziękować radnym gminy Parysów za udzielone absolutorium, ale też za współpracę, która układała się bardzo dobrze przez ostatnią całą kadencję, jak i wszystkim sołtysom, z którymi również dobrze się współpracowało, także wszystkim pracownikom urzędu gminy...- podkreśla wójt Bożena Kwiatkowska.

Przy niskich dochodach, w ostatnich latach gmina pozyskuje znaczne środki zewnętrzne i z każdym rokiem nadrabia inwestycyjne zapóźnienia. W tym roku wykonano inwestycje drogowe za 4,5 mln zł, na co pozyskano środki z Polskiego Ładu, oddana została do użytku ogólnodostępna siłownia zewnętrzna zlokalizowana w szkole podstawowej i cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży i starszych mieszkańców gminy. Podpisana została umowa na remont remizo – świetlicy w Łukówcu, na co gmina otrzymała dofinansowanie od samorządu Mazowsza oraz dwie umowy na remont dróg w Łukówcu i Starowoli.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójt Bożeną Kwiatkowską.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

2 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Krzysiek Śr. 10.07.2024 15:53:01

Najważniejsze, że nie przeszkadzają co niektórzy w nadrabianiu inwestycyjnych zaległości po poprzedniku.

Michał Czw. 11.07.2024 15:25:38

Co racja to racja.