Garwolin

Parysów: kolejne inwestycje gminne z dofinansowaniem

Region Wt. 23.04.2024 10:14:45
23
kwi 2024

Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu poprawiana jest w gminie infrastruktura drogowa, kulturalno – sportowa, zakupiony zostanie samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, budowana będzie kanalizacja i wymieniane oświetlenie na energooszczędne. W planach jest też budowa żłobka, a w szerszej perspektywie PKP zamierza przebudować infrastrukturę stacji kolejowej w Parysowie.

W gminie trwa modernizacja dróg. Na to zadanie samorząd pozyskał środki z Polskiego Ładu, m.in. w Woli Starogrodzkiej, Kozłowie, Stodzewiu, Choinach, Słupie, do stacji PKP, ul. Armii Krajowej w Parysowie. W najbliższym czasie rozpisane będzie postępowanie przetargowe na remont i budowę nowego placu zabaw przy przedszkolu, odnowienie elewacji przedszkola, remont „Orlika” oraz termomodernizacja budynku „Klubu Seniora”. W tym roku samorząd gminy otrzymał 1 280 000 zł z urzędu marszałkowskiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Parysów. Łączna kwota zakupu, to 1,5 mln zł. Przetarg na zakup został już ogłoszony. Przygotowywany jest też przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w kierunku Choin, modernizację remizo – świetlicy w Łukówcu oraz dwóch dróg w Łukówcu i Kozłowie. Gmina pozyskała dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego na wymianę oświetlenia ulicznego i złożyła wnioski na wsparcie kolejnych inwestycji.

Przebudowa stacji PKP
W minionym tygodniu gmina otrzymała projekty przebudowy linii kolejowej w Parysowie. - Przewidziane są dwa nowe perony, które będą przesunięte bliżej wiaduktu. Planowane jest przejście dla pieszych na drugą stronę torów i dojazd do peronów. To są na razie projekty, czas realizacji nie jest jeszcze ustalony, ale ważne, że powstaje projekt i być może w niedalekim czasie uruchomiona będzie linia PKP pociągów osobowych. To jest dla nas bardzo ważna informacja – mówi wójt Bożena Kwiatkowska.

Priorytety na najbliższą kadencję

- W pierwszej kolejności będziemy stawiali na budowę kanalizacji na terenie gminy, bo skanalizowany jest tylko Parysów, a w tym roku rozpisujemy przetarg w kierunku Choin. Część pieniędzy już posiadamy, a jak otrzymamy dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego, to do połowy Choin będzie kanalizacja – zaznacza wójt i dodaje, że dalej będą składane wnioski i pozyskiwane środki na budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej, systematycznie poprawiana będzie infrastruktury drogowej, a w planach jest też budowa żłobka w Parysowie.

O tegorocznych inwestycjach i planach na najbliższe lata, z wójt Bożeną Kwiatkowską rozmawia Waldemar Jaroń.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

4 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Mieszkanka Parysowa Pon. 03.06.2024 17:33:31

Pani Wójt bardzo dobry gospodarz ale tylko sieci Topaz pozwala dzialac w na terenie..

Mieszkaniec Parysowa Śr. 24.04.2024 07:42:19

Pani Wójt to prawda należą się Pani podziękowania za ogromny wkład pracy na rzecz rozwoju naszej gminy ale my mieszkańcy mamy do Pani takie zapytanie czy jest możliwe pozyskanie sieci handlowych takich jak DINO czy Biedronki bo nasi mieszkańcy z małego wyboru na terenie gminy korzystają z usług w innych gminach i tym samym działają na rzecz innych gmin . No i tak naprawdę to jest trochę przykro że tylko jeden Topaz.

Mieszkaniec gminy Parysów Pon. 03.06.2024 12:06:32

Dlaczego Państwo (Pani Wójt/Rada) zablokowali mozliwość wejścia i nych sieci sklepów Dono lub Bierdronka? Miszkańcy maja dość bardzo drogiego jednynego TOPAZU Czyżby pani J.O. miala wplyw na decyzje Rady Gminy?

Mieszkaniec Parysowa Wt. 23.04.2024 10:11:11

Najlepsza Wójt Gminy Parysów od powstania samorządów gminnych w 1990 roku. Dzięki Pani i wsparciu Rady a przede wszystkim zgodzie nasza gmina w ostatnich latach rozwija się. I niech tak pozostanie.