Garwolin

Pilawa nie zwalnia tempa. Kolejny rok pod znakiem inwestycji

Region Pon. 22.04.2024 11:01:10
22
kwi 2024

Na realizację tegorocznych zadań inwestycyjnych, samorząd miasta i gminy Pilawa przeznaczy ponad 49 mln zł, w tym część z dofinansowaniem ze źródeł pozabudżetowych. Gros środków pochłonie poprawa infrastruktury drogowej, dalej rozbudowa i przebudowa szkoły w Gocławiu, urzędu miasta i gminy, zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP i wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne.

- Rok 2024 będzie u nas rokiem również bardzo mocno inwestycyjnym, ponieważ na zadania inwestycyjne przeznaczyliśmy 49 273 000 zł. To są wszystkie zadania zapisane w budżecie gminy, oczywiście, część tych zadań jest z dofinansowaniem mniejszym lub większym, niemniej jednak zadań jest naprawdę dużo – mówi burmistrz Albina Łubian i dodaje, że największe zadania będą realizowane w dziale „transport i łączność” i związane są z budową, przebudową dróg. Realizowane będą dwa etapy budowy i przebudowy sieci dróg na terenie miasta i gminy Pilawa. Jak podkreśla burmistrz, są to w dużej mierze środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, I etap to 10 357 925 zł i II etap – 6 658 519 zł. W ramach tych dwóch zadań zostaną przebudowane drogi i ulice, niektóre w całości, inne w części, praktycznie w każdej miejscowości gminy. Z dofinansowaniem unijnym w wysokości 3,4 mln zł wybudowana będzie droga Puznówka – Wygoda.

W planach jest realizacja II i III etapu zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu”, czyli budowa sali gimnastycznej, biblioteki z czytelnią i obserwatorium astronomicznym. W tym roku wykonane będą roboty za ponad 7,7 mln zł, a zadanie dofinansowane zostało z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 4 mln zł. Dobiega końca przebudowa i rozbudowa Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie, na ten rok zapisano w budżecie 3 mln zł wydatków. Podobnie jak poprzednie, przedsięwzięcie dofinansowane jest kwotą 4 mln zł przez samorząd Mazowsza.

Zagospodarowana będzie przestrzeń publiczna przed dworcem PKP w Pilawie, na co wydatkowanych będzie blisko 2 mln zł z Polskiego Ładu i ponad 2,3 mln zł z samorządu województwa mazowieckiego, kontynuowana będzie budowa świetlicy wiejskiej w Niesadnej- Przecince, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na budynek Domu Kultury w Trąbkach /ok.200 tys. zł/, przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - 1,5 mln zł, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pilawa za 1,5 mln zł, a dla OSP Wygoda 400 tys. zł i wiele, wiele innych zadań.

O tegorocznych priorytetach inwestycyjnych, z burmistrz miasta i gminy Pilawa Albiną Łubian rozmawia Waldemar Jaroń:
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Wiesław Wt. 23.04.2024 10:49:46

Super Pani Burmistrz