Garwolin

Pilawa: sołtysi wybrani na kolejną kadencję

Region Czw. 01.06.2023 09:31:28
01
cze 2023

W mieście i gminie Pilawa zakończyły się wybory sołtysów, rad sołeckich i samorządów mieszkańców. W większości wsi pozostali ci sami liderzy lokalnych społeczności, a przez najbliższe cztery lata prym na tych stanowiskach wieść będą kobiety.

Od ponad dwóch tygodni organizowane są na terenie miasta i gminy Pilawa, we wszystkich sołectwach gminy zebrania, na których mieszkańcy dokonywali wyboru nowych organów, czyli sołtysa jako przewodniczącego rady sołeckiej i członków rad sołeckich.

- Zebrania odbyły się we wszystkich sołectwach. W niektórych zebraniach uczestniczyło wielu mieszkańców, a w niektórych uczestniczyło niewiele osób, natomiast zgodnie z zapisami statutu, jeżeli na początku zebrania nie ma wymaganej liczby osób, a tu powinna być 1/5 osób uprawnionych, to po pół godzinie od otwarcia zebrania, takie wybory można przeprowadzić i są one ważne, niezależnie od liczby uczestników. Tak więc zebrania zostały już przeprowadzone...- mówi burmistrz Albina Łubian i dodaje, że w niektórych sołectwach dotychczasowi sołtysi rezygnowali, w części sołectw mieszkańcy dokonywali zmian.

Na czteroletnią kadencję wybrani zostali:

Przewodniczący samorządu mieszkańców Pilawy – Adam Trzeciak
Przewodniczący samorządu mieszkańców Osady Czechy – Konrad Gano
Sołtys Gocławia Marek Piętka
Sołtys Jaźwin Tomasz Przybysz
Sołtys Kalonki Ewa Więckowska – Kubiak
Sołtys Lipówek Łukasz Kamiński
Sołtys Łucznicy Karolina Wawer
Sołtys Niesadnej Anna Rżysko
Sołtys Niesadnej – Przecinki Dorota Kuszpit
Sołtys Puznówki Robert Rosłaniec
Sołtys Trąbek Katarzyna Suchecka
Sołtys Wygody Justyna Wardak
Sołtys Żelaznej Agnieszka Piętka

Na 11 sołectw, w 6 dotychczasowi sołtysi wybrani zostali na kolejną kadencję, a 5 osób na pierwszą. Funkcje sołtysów pełnić będzie 7 pań i 4 panów oraz 2 przewodniczących samorządów.

Więcej o wyborach sołtysów, w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrz Albiną Łubian.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook