Garwolin

UE wspiera zakup nowych samochodów dla OSP z powiatu garwolińskiego

Region Pon. 12.02.2024 18:27:50
12
lut 2024

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W sobotę, 10 lutego umowy z władzami Górzna, Garwolina, Miastkowa Kościelnego, Parysowa, Borowie, Łaskarzewa, Maciejowic i Pilawy podpisały członkinie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięła udział Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu garwolińskiego to ponad 11,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z całego Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł na zakup 188 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska, UE od lat wspiera mazowieckich strażaków. – Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze na wozy strażackie. To ważne wsparcie dla powiatu garwolińskiego. Są tu tereny zagrożone powodzią. W takich sytuacjach pomoc mieszkańcom niosą w pierwszej kolejności właśnie druhowie.

W sobotę, 10 lutego zostało podpisanych kolejnych osiem umów na doposażenie jednostek z subregionu siedleckiego. Do OSP z powiatu garwolińskiego trafi ponad 11,4 mln zł na zakup 8 wozów strażackich. – Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami – zaznacza członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Nowy średni wóz strażacki wzmocni OSP w Samorządkach. Dodatkowo w ramach projektu będzie prowadzona kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy Górzno.

Wartość projektu to 1 633 520 zł, dofinansowanie z UE - 1 388 492 zł

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem trafi też do OSP w Rudzie Talubskiej /gm. Garwolin/ – jednostki, której działania obejmują m.in. obszar NATURA 2000.

Wartość projektu 1 945 000 zł, dofinansowanie UE - 1 653 250 zł

Średni wóz ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem zasili flotę OSP Łaskarzew. Ponadto zaplanowano działania edukacyjne dla mieszkańców na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Wartość projektu 1 664 693,72 zł, dofinansowanie UE 1 414 989,66 zł

Nowy wóz strażacki trafi również do jednostki OSP Maciejowice. Z kolei do mieszkańców gminy zostanie skierowana akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw ekologicznych.

Wartość projektu 1 485 499,97 zł, dofinansowanie z UE 1 262 674,97 zł

Dofinansowany będzie też zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zwoli /gm. Miastków Kościelny/oraz kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Wartość projektu 1 646 729,33 zł, dofinansowanie UE 1 399 719,92 zł

OSP w Parysowie otrzyma średni wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Do mieszkańców gminy zostaną skierowane działania edukacyjne uświadamiające, jak ważna jest ekologia i troska o środowisko.

Całkowita wartość projektu 1 507 980 zł, dofinansowanie z UE 1 281 783 zł

Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP Pilawa – jednostki, która działa na terenie z dużymi kompleksami leśnymi zajmującymi ponad 37% powierzchni gminy i 28% powiatu. Dodatkowo są tutaj rozległe tereny nieużytków rolnych, które wbrew istniejącym zakazom są często wypalane.

Wartość projektu 1 775 909,73 zł, dofinansowanie z UE 1 509 523,27 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Borowiu. Dodatkowo w gminie jest planowana kampania ekologiczna.

Wartość projektu: 1 802 885,10 zł, dofinansowanie z UE 1 532 452,33 zł

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości.na podst. inf. UMWM
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Krzysztof Wt. 13.02.2024 16:53:36

A tak niektórzy psioczą na tę Unię!!! Ale jak to mówią „Pecunia non olet”. Hipokryci.