Garwolin

Żelechów: Erasmus plus - podsumowanie projektu

Region Pt. 28.06.2024 13:08:12
28
cze 2024

W Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie odbyło się podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Edukacja Szkolna o wartości 40 796 euro współfinansowanego przez Unię Europejską.

W mobilności grupowej wzięło udział 30 uczniów, którzy realizowali program edukacyjny w trzech 10-osobowych grupach: kulturowej, ekologicznej i przedsiębiorczości. Vizyoner Koleji w Antalyi to szkoła goszcząca młodych licealistów, gdzie nie tylko odbywały się zajęcia formalne, ale także ciekawe aktywności integrujące młodzież obu państw. Uczestnicy poza szkołą przyjmującą odwiedzili kilka organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką projektu, a w Centrum Nauki w Antalyi wzięli udział w warsztatach wykonując obwód prądu elektrycznego. Dzięki możliwości uczestniczenia w symulacjach mogli znaleźć się w samym środku tornada czy zobaczyć ile ważą pomarańcze na różnych planetach Układu Słonecznego.

Nauczyciele odwiedzili Kirmizi Cizgi Koleji oraz Antalya Vizyoner Koleji, dwa licea, w których zdobywali doświadczenia do ulepszania swojego warsztatu pracy.

W ramach głównych działań jakimi były obserwacja lekcji oraz udział w spotkaniach formalnych z nauczycielami i kadrą zarządzającą instytucji przyjmującej, kadra z Żelechowa nabyła wiele nowych umiejętności zawodowych. Zapoznała się z założeniami tureckiego systemu edukacji, z metodami pracy z uczniem zdolnym i tym mającym trudności w nauce oraz narzędziami edukacyjnymi i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcjach w tureckich placówkach (smartfony czy tablety), metodami aktywizującymi w pracy z młodzieżą.

Ważną kwestią poruszaną w szkoleniu żelechowskiej kadry edukacyjnej było zdobycie wiedzy w zakresie budowania zespołu uczniów, którzy jako drużyna pracują z wykorzystywaniem swoich mocnych stron uczestnicząc w szeregu projektów (również międzynarodowych).

Dzięki Erasmusowi, zostały rozwinięte umiejętności organizacyjne, kierownicze (np. efektywne zarządzanie czasem pracy i wykonywanych zadań) i komunikacyjne (takie jak m. in. umiejętność pracy w grupie międzynarodowej, przełamanie barier kulturowych, budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych).

Oprócz zajęć merytorycznych licealiści i nauczyciele mieli możliwość zwiedzania miasta i okolicznych miejscowości, poznawania tureckiej kultury i tradycji oraz degustacji lokalnych potraw. Odwiedzili np. rodzinę Yorük, która prowadzi koczowniczy tryb życia oraz żyje wg religii i tradycji sprzed tysiąca lat - mieszkając w namiocie bez nowoczesnych technologii i dostępu do bieżącej wody. Zwiedzili urokliwą Antalyę i jej okolice oraz słynne Pamukkale słynące z wapiennych osadów powstałych na zboczu góry Cökelez i gorących, leczniczych źródeł wodnych.

Erasmus+ to wspaniały program, którego celem jest nie tylko wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, ale również poszerzanie horyzontów, umiędzynarodowienie szkoły czy zacieśnianie więzi międzyludzkich.

W ramach projektu, w dniach 14-21 kwietnia uczniowie, a w dniach 4-11 maja nauczyciele liceum przebywali w Antalyi, w południowo-zachodniej Turcji.na podst. przesłanej inf.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.