GALERIA

W powiecie siemiatyckim działa jeden Powiatowy Dom Pomocy Społecznej

Osoba wymagająca wsparcia z racji wieku, choroby czy niepełnosprawności ma prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W powiecie siemiatyckim działa jedna tego typu placówka. W Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy mają zapewniony szeroki zakres opieki i usług. Jak informuje dyrektor DPS w Siemiatyczach Janusz Bąk pensjonariusze mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, czy terapeutycznych, a także rozwijać swoje talenty co robią bardzo chętnie.