GALERIA

Leśnicy pielęgnują pamięć o Sybirakach

10 lutego, w 84. rocznicę Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir w wielu miejscach uczczono pamięć Sybiraków przypominając o tych tragicznych zdarzeniach, które boleśnie odcisnęły się w historii Polski, o wydarzeniach oznaczających katorgę, niewolę i śmierć tysięcy obywateli narodu polskiego.