Garwolin

Garwolin: Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne w parafii MB Częstochowskiej

16
mar 2023

Proboszcz parafii ks. Stanisław Małek oraz misjonarze ks. Paweł Siedlanowski i ks. dr Jacek Rosa zapraszają do udziału w Jubileuszowych Misjach Ewangelizacyjnych, które odbędą się w dniach 19 – 26 marca. „Bądźmy razem w te dni. Zaprośmy innych do udziału w Misjach św.. Otoczmy szczególnie modlitwą tych z naszych rodzin wspólnoty parafialnej, którzy pogubili się w życiu, tkwią w nałogach, gniewie, gardzą Kościołem i sakramentami świętymi Kościoła”- apeluje ks. proboszcz.

Misje mają za zadanie wzmocnić naszą wiarę, przywrócić należne miejsce Panu Bogu, pozostawić za sobą duchowe balasty: grzech, zranienia, brak przebaczenia. Pomóc przyjąć całym swoim sercem, duszą i umysłem, prawdę, że poza imieniem Jezus „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (por Dz 4,12). Przed nami zmaganie o codzienną świętość, troska o rodziny - aby były mocne Bogiem, aby otaczająca nas rzeczywistość nie stała się duchową pustynią. Musimy być silni wiarą, zjednoczeni miłością, rozpaleni gorliwością! Dajmy swój czas Panu Bogu. Wszak „nigdy człowiek nie jest tak wielki, jak wtedy, gdy klęczy”

PROGRAM JUBILEUSZOWYCH MISJI EWANGELIZACYJNYCH

19 marca – rozpoczęcie Misji Świętych

6:30, 8:00 – Msze św. z katechezą kerygmatyczną
10:00 – błogosławieństwo misjonarzy, uroczyste posłanie misyjne; katecheza kerygmatyczna;
11:30, 13:00, 17:00 – Msze św. z katechezą kerygmatyczną:
16:30 – Nabożeństwo Gorzkich Żali
Codziennie, 10 minut przed każdą Mszą św. - wprowadzenie do liturgii.

20 marca – Dzień wdzięczności za dar wiary

/Symboliczne zerwanie z tym, co w naszym życiu pogańskie i bałwochwalcze. Przynosimy do kościoła świece chrzcielne. Znaki, które będą nam towarzyszyć podczas spotkania: chrzcielnica, paschał/

6:30, 10:00,17:00, 19:00 – Msze św. z katechezą misyjną /podczas każdej Eucharystii: obrzęd wyrzeczenia się zła, grzechu, modlitwa egzorcyzmu; odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych/

po Mszy św. o godz. 19:00 - wspólnotowe przejście na cmentarz, by podziękować naszym zmarłym kapłanom, rodzicom, dziadkom, bliskim za przekazanie daru wiary (zabieramy ze sobą znicze).

21 marca – Intronizacja Pisma Świętego

6:30, 10:00,17:00, 19:00 – Msze św. z katechezą misyjną /podczas każdej Eucharystii obrzęd wręczenia Pisma Świętego rodzinom/.

22 marca – Dzień pojednania i pokuty

/dzień postu o chlebie i wodzie; pojednanie w rodzinach i sakrament pokuty; dzień modlitwy o uleczenie z duchowych zranień, darowania win, ustania gniewu, zwrócenia długów/

6:30 – Msza św. z katechezą pokutną;
9:40 – nabożeństwo pokutne, modlitwa przebłagalna za grzechy;
10:00 – sakrament pokuty, Msza św.;
16:40 - nabożeństwo pokutne, modlitwa przebłagalna za grzechy;17:00 – sakrament pokuty, Msza św.,
18:40 – nabożeństwo pokutne, modlitwa przebłagalna za grzechy;
19:00 – sakrament pokuty, Msza św.,
/cały dzień - adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o wewnętrzne uzdrowienie/.

23 marca – Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela!

6:30, 10:00, 17:00, 19:00 – Msze św. z katechezą misyjną; dziękczynienie za dar Eucharystii;
/podczas każdej Mszy św.: uroczyste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela; poświęcenie medalików - uroczyste nałożenie; Po Eucharystii błogosławieństwo dzieci/
podczas Mszy św. o godz. 19:00 odnowienie ślubów kapłańskich i zakonnych przez księży pracujących w parafii oraz kapłanów i siostry zakonne z niej pochodzące;
20:00 – Wieczór Chwały – nabożeństwo adoracyjne.

24 marca – Intronizacja Krzyża Świętego

/Spoglądamy na krzyż Jezusa Chrystusa w nim szukając siły i inspiracji; modlitwa za chorych i z chorymi - pomóżmy im dotrzeć do świątyni/
6:30 – Msza św. z katechezą pasyjną;
10:00 – Msza św. z katechezą dla chorych, połączona z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych;
od 11:30 - odwiedziny chorych w domach;
17:00, 19:00 – Msze św. z katechezą pasyjną;
/po każdej Mszy św. błogosławieństwo osób samotnych, wdów i wdowców/
ok. godz. 19:50 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami osiedla (prosimy o zabranie ze sobą domowych ściennych krzyży).

25 marca – Przywitanie Znaków Misyjnych


6:30 - Msza św.
15:15 – początek duchowego przygotowania do przyjęcia Znaków Misyjnych: kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej oraz relikwii bł. Męczenników Podlaskich;
15:50 – wyjście z procesją z kościoła; powitanie, a następnie uroczyste wprowadzenie do świątyni Znaków;
16:00 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy / po Eucharystii modlitewne czuwanie, zawierzenie rodzin opiece Maryi, możliwość przyjęcia szkaplerza. Indywidualna modlitwa przy Znakach do godz. 20:00/
20:00 – nabożeństwo adoracyjne, zakończone Apelem Jasnogórskim.

26 marca – Zakończenie Misji Świętych


/podejmowanie postanowień misyjnych. Małżonkowie zapraszają swoich bliskich, by towarzyszyli im podczas ceremonii odnowienia sakramentu małżeństwa. W domu - uroczysty obiad/

6:30, 8:00, 10:00, 11:30, 13:00 – Msze św. z katechezą misyjną; uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich;

Gorzkie Żale po mszy św. o godz. 8:00

Po Mszy św. o godz. 13:00 – odprowadzenie Znaków, poświęcenie krzyża misyjnego na placu przed kościołem; uroczyste błogosławieństwo z odpustem zupełnym.
/po każdej Mszy św. poświęcenie krzyżyków i pamiątek misyjnych; nie ma Mszy św. popołudniowej/

na podst. inf. parafii


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.