Garwolin

Jubileusz maciejowickiej parafii

12
maj 2021

Parafia Wniebowzięcia NMP w Maciejowicach ma bogatą i złożoną historię. Już w XII w. na ziemi maciejowickiej znajdował się kościół, który spłonął w 1681 roku. Obecny murowany kościół parafialny został zbudowany w latach 1772-1880. Po pożarze i zniszczeniach Maciejowic w 1890, dzieło budowy zostaje dokończone przez dwunastego Ordynata Stanisława Kostkę Zamoyskiego w 1821 roku.


Dwieście lat później, 23 maja 2021 roku uroczyście obchodzona będzie 200. rocznica poświęcenia kościoła. - Pierwsza historyczna wzmianka dotycząca ziem późniejszej parafii maciejowickiej mówi, że książę Henryk Sandomierski nadał przywilej targów w Kochowie klasztorowi Kanoników Regularnych z Czerwińska, o czym wspomina wystawiona w dniu 18 kwietnia 1155 r. Bulla papieża Hadriana IV. Cennym dokumentem historii parafii Maciejowice jest „Złota księga” założona na początku XX w. przez proboszcza ks. Adolfa Pleszczyńskiego. Opisując najstarsze dzieje parafii, ks. Pleszczyński powołuje się na dzieło Jana Długosza „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis”, gdzie polski kronikarz wspomina, że jurysdykcję na terenie miejscowości Kobylnica oraz Kochów sprawowali Kanonicy Regularni z klasztoru w Czerwińsku, otrzymując akt nadania miejscowości z woli wojewody mazowieckiego Stanisława Ciołka. W „Złotej księdze zapisano też, że w tym czasie w Kochowie znajdował się już kościół parafialny...- mówi Marek Ziędalski. W dokumencie datowanym na 24 lutego 1416 r. Sąd Sandomierski oświadczył, że opat i klasztor czerwiński zawarli zgodę w sprawie granic pomiędzy wsią klasztorną Kochów a miejscowością Ostrów- Maciejowice. - Jest to pierwszy zapis dotyczący historii Maciejowic. Wiemy, że w 1525 roku opat klasztoru Kanoników Regularnych w Czerwińsku Jakub Kula, który pochodził z Sobolewa, sprzedaje klasztorne posiadłości kochowskie ze wsiami Kochów, Kobylnica, Uchacze, Strych oraz Wapiennicą rodzinie Ciołków z Żelechowa. Przy końcu XV w. właścicielem miejscowości został Kacper Maciejewski, stolnik sandomierski. Ważną datą dla historii Maciejowic, jak również parafii jest rok 1507, kiedy to w wyniku starań Kacpra, miejscowość otrzymuje od króla Zygmunta I Starego prawa miejskie. W 1557 r. ostatni król z dynastii Jagiellonów Zygmunt August, przywilejem dla Stanisława Maciejewskiego przenosi Maciejowice na prawo magdeburskie z ustanowieniem targu oraz jarmarkami na święto św. Bartłomieja i św. Stanisława (...) W 1681 roku Anna z Oleśnickich Zbąska przenosi z Kochowa do Maciejowic kościół, tworząc tym samym parafię w Maciejowicach...- dodaje historyk.

O ciekawej historii maciejowickiej parafii, Waldemar Jaroń rozmawia z Markiem Ziędalskim- badaczem dziejów Maciejowic. POSŁUCHAJWJ/Garwolin [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.