Garwolin

Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne w garwolińskiej kolegiacie

08
mar 2023

W dniach 12 – 19 marca wspólnota parafialna Przemienienia Pańskiego w Garwolinie przeżywać będzie Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne. - Przed nami zmagania o codzienną świętość, troska o rodziny – aby były mocne Bogiem, aby otaczająca nas rzeczywistość nie stała się głuchą pustynią...- mówi ks. kan. Stanisław Szymuś, proboszcz parafii.

Wraz z duszpasterzami parafii i misjonarzami ks. Pawłem Siedlanowskim i ks. Jackiem Rosą, proboszcz parafii, ks. kan. Stanisław Szymuś zaprasza do udziału w Jubileuszowych Misjach Ewangelizacyjnych: „To ważny czas i duże wyzwanie logistyczne. Dla wielu z nas będą to może ostatnie misje w życiu. Mają one za zadanie wzmocnić wiarę, przywrócić należne miejsce Panu Bogu, pozostawić za sobą duchowe balasty: grzech, podziały, brak przebaczenia (…) Przed nami zmaganie o codzienną świętość, troska o rodziny – aby były mocne Bogiem, aby otaczająca nas rzeczywistość nie stała się duchową pustynią. Musimy być silni wiarą, zjednoczeni miłością, rozpaleni gorliwością – mówi kapłan.

12 marca – rozpoczęcie Misji świętych

6:30, 8:00 – Msze św. z katechezą kerygmatyczną
10:00 – błogosławieństwo misjonarzy, uroczyste posłanie misyjne, katecheza kerygmatyczna
12:00 – Msza św. z katechezą kerygmatyczną
16:00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali i Msza św. z katechezą kerygmatyczną
18:00 – Msza św. z katechezą kerygmatyczną

13 marca – Dzień wdzięczności za dar wiary

Symboliczne zerwanie z tym, co w naszym życiu pogańskie i bałwochwalcze. Przynosimy do kościoła świece chrzcielne. Znaki, które będą towarzyszyć podczas spotkania: chrzcielnica, paschał. Nie ma Mszy św. w kaplicy

6:30, 9:00, 17:00, 19:00 – Msze św. z katechezą misyjną. Podczas każdej Eucharystii obrzęd wyrzeczenia się zła, grzechu, modlitwa egzorcyzmu, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

14 marca – Intronizacja Pisma Świętego

6:60, 9:00, 17:00, 19:00 – Msza św. z katechezą misyjną.
Podczas każdej Eucharystii obrzęd wręczenia Pisma Świętego rodzinom

15 marca – Dzień pojednania i pokuty


Dzień postu o chlebie i wodzie, pojednanie w rodzinach i sakrament pokuty, dzień modlitwy o uleczenie z duchowych zranień, darowania win, ustania gniewu, zwrócenia długów

6:30 – Msza św. z katechezą pokutną
9:40 – nabożeństwo pokutne, modlitwa przebłagania za grzechy
10:00 – Msza św., sakrament pokuty
16:40 – nabożeństwo pokutne, modlitwa przebłagania za grzechy
17:00 – Msza św., sakrament pokuty
18:40 – nabożeństwo pokutne, modlitwa przebłagania za grzechy
19:00 – Msza św., sakrament pokuty

Cały dzień adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o wewnętrzne uzdrowienie.

16 marca – przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela


6:30, 9:00.17:00, 19:00 – Msze św. z katechezą misyjną, dziękczynienie za dar Eucharystii /podczas każdej Mszy św. uroczyste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, poświęcenie medalików – uroczyste nałożenie. Po Eucharystii błogosławieństwo dzieci. Podczas Mszy św. 0 19:00 odnowienie ślubów kapłańskich i zakonnych oraz księży pracujących w parafii oraz kapłanów i siostry zakonne z niej pochodzące
20:00 – Wieczór Chwały – nabożeństwo adoracyjne

17 marca – Intronizacja Krzyża św.

Spoglądamy na krzyż Jezusa Chrystusa, w nim szukając siły i inspiracji, modlitwa za chorych i z chorymi

6:30 Msza św. z katechezą pasyjną
9:00 – Msza św. z katechezą dla chorych, połączona z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych. Od 10:30 odwiedziny chorych w domach.
17:00, 19:00 – Msze św. z katechezą pasyjną /po każdej Mszy św. błogosławieństwo osób samotnych, wdów i wdowców/
ok. 20:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18 marca – powitanie Znaków Misyjnych

6:30 Msza św.
11:15 – początek duchowego przygotowania do przyjęcia Znaków Misyjnych – kopii cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej oraz relikwii bł. Męczenników Podlaskich.
11:45 – wyjście z procesją z kościoła, powitanie, a następnie uroczyste wprowadzenie do świątyni Znaków.
12:00 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy. Po Eucharystii modlitewne czuwanie, zawierzenie rodzin opiece Maryi, możliwość przyjęcia szkaplerza. Indywidualna modlitwa przy Znakach do 20:00.

20:00 – nabożeństwo adoracyjne zakończone Apelem Jasnogórskim.

19 marca – zakończenie Misji świętych


6:30, 8:00, 10:00, 12:00 – Msze św. z katechezą misyjną, uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy św. o 12:00 odprowadzenie Znaków, poświęcenie krzyża misyjnego na placu przed kościołem, uroczyste błogosławieństwo z odpustem zupełnym. Po każdej Mszy św. poświęcenie krzyżyków i pamiątek misyjnych. Nie ma Mszy św. popołudniowej.

Nabożeństwo Gorzkich Żali po Mszy św. o godz. 10:00.

Na podst. inf. parafii


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Marian Śr. 08.03.2023 21:02:55

Super. A czy będą głoszone świadectwa?