Garwolin

Ósmy dzień misji ewangelizacyjnych

06
mar 2023

W pierwszą niedzielę marca w parafii pw. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy zakończono misje ewangelizacyjne. Tego dnia parafianie dziękowali za cały tydzień misyjny przepełniony Bożym pokojem.

Relacja nadesłana do naszej redakcji:

Do południa Słowo Boże głosił ks. Jarosław Oponowicz, który już na początku kazania zauważył, że dopiero po ostatnim misyjnym błogosławieństwie rozpocznie się życie – Daj Boże, by było ono nowe, pełne wiary, umacnianej przez modlitwę i sakramenty. - Misjonarz przypominał, że do nieba wchodzą ci, którzy w ziemskim życiu pielęgnowali w sobie pragnienie świętości.

Nasze serca są zawieszone między ziemią a niebem – żyjąc na ziemi, mamy opowiadać się za sprawami Bożymi, co nie jest łatwe tym bardziej, że próbuje się nam wmawiać, że wartość ma tylko to, co naukowe, a sprawy wiary to zabobony. W tak pogmatwanej rzeczywistości musimy pamiętać, że nad prawem państwowym, ludzkim jest prawo Boże – pouczał.

Na zakończenie kaznodzieja przypomniał, że prawdziwa miłość polega na oddaniu całego siebie, umieraniu dla drugiej osoby. Mówił o tym, że dziecko jest wielkim darem Bożym i niespodzianką od Niego, bo chociaż na pewne cechy dziecka mają wpływ rodzice, to jednak duszę dostaje ono od Boga. Ks. Oponowicz zachęcał do ufnej współpracy z Bogiem, współpracy, która polega nie tyle na deklaracjach, co zrobię dla Boga, ale na wsłuchiwaniu się w Jego głos i rozpoznawaniu, do czego Bóg mnie zaprasza. Odradzał nastawianie się na to, że będziemy w stanie poukładać nasze sprawy idealnie – Bóg wcale nie wymaga od nas perfekcji.

Po południowej Mszy ks. Jarosław pobłogosławił dawny krzyż misyjny, znajdujący się przy kościele, i przytwierdzoną do niego nową tabliczkę, upamiętniającą kończące się misje oraz poświęcił misyjne dewocjonalia.

Na ostatnią Mszę misyjną dotarł ks. Mateusz Czubak. W homilii wyszedł od fundamentalnego pytania, jakie każdy powinien sobie postawić: „Co ten czas w nas zmieni? Do czego wzywa nas Bóg?”. Zauważył, że odpowiedź znajdujemy w niedzielnej liturgii Słowa – odczytywany fragment z Księgi Rodzaju (Rdz 12, 1-4a) możemy rozumieć jako zaproszenie, by wyruszyć w drogę, opierając się na Bożej obietnicy tak, jak Abraham. Bóg chce od nas świadectwa wiary. Mamy misję, by przekonywać ludzi o miłości Boga, by nieść Boga tym, którzy myślą, że Go nie potrzebują. Mamy pokazywać, że Słowo jest żywe, że wypełnia się w codzienności. Kapłan zwrócił uwagę, że by mogło się to stać, byśmy mogli być misjonarzami, musimy mieć Słowo Boże mocno zapisane w sercu.

Ks. Mateusz mobilizował do tego, by misyjne treści znalazły odzwierciedlenie w naszym życiu. Apelował, by Pismo Święte nie kurzyło się na półce oraz byśmy żyli modlitwą, która uzdolni nas do podejmowania Bożych wyzwań mimo trudów i przeciwności. Zachęcał do korzystania z sakramentów, szczególnie regularnej spowiedzi, podkreślał znaczenie częstego rachunku sumienia, poznawania swojego serca, formacji i dbania o wspólnotowy wymiar niedzieli. Prosił o odważne świadczenie o Chrystusie i budowanie wspólnoty przez służenie sobie nawzajem.

- Bóg chce posłużyć się naszymi rękami, by dawać swoje miłosierdzie innym, do każdego z nas zwraca się z prośbą „pomóż mi jeszcze bardziej kochać i zbawiać ludzi” – spuentował misjonarz.

Na każdej Mszy po wyznaniu wiary małżonkowie odnowili przysięgi złożone w dniu ślubu. Swoją gotowość do coraz doskonalszego wypełniania małżeńskich zobowiązań potwierdziło 175 par, które otrzymały pamiątkowe dyplomy z wizerunkiem MB Kodeńskiej.

Na zakończenie proboszcz parafii, ks. Bogusław Filipiuk w imieniu swoim i wszystkich parafian podziękował ks. Jarosławowi Oponowiczowi i ks. Mateuszowi Czubakowi za przeprowadzenie parafian przez ten święty czas, a misjonarze udzielili uroczystego błogosławieństwa misyjnego.

Po mszy o godz. 16.00 ksiądz proboszcz oddał parafian pod opiekę Matce Bożej Kodeńskiej i bł. Męczennikom z Pratulina. Po akcie zawierzenia pożegnano święte znaki.
Wyjątkową pamiątką po jubileuszowych misjach ewangelizacyjnych będzie krzyż w Nowych Kraskach. Mimo niesprzyjającej pogody w niedzielę o 15.00 wielu parafian zgromadziło się pod nim, by uczestniczyć w obrzędzie jego poświęcenia.


Alicja Kościesza – członek Zespołu misyjnego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.