Garwolin

Trzeci dzień Misji Ewangelizacyjnych w parafii w Samogoszczy

01
mar 2023

Pokuta i nawrócenie - były tematem trzeciego dnia Misji Ewangelizacyjnych w parafii w Samogoszczy.

Relacja nadesłana do naszej redakcji:

Ks. dr Jarosław Oponowicz w czasie nauki mówił o tym, że Bóg widzi w nas swoje ukochane dzieci, ale także zagubione owce. Grzech jest częścią nas i ma miejsce wtedy, gdy odwracamy się od Boga, a zwracamy ku stworzeniu. Misjonarz apelował, by nie przyjmować narracji świata, ale kierować się prawdą, której źródłem jest Bóg, by nie zaniedbywać modlitwy i sakramentów. Opierając się na opowiadaniu Sławomira Mrożka „Koegzystencja”, przestrzegał przed banalizowaniem grzechu, przed ignorowaniem pierwszych jego oznak. Przypomniał, że Szatan atakuje inteligentnie, często w taki sposób, żebyśmy się nie zorientowali, usypia naszą czujność i przekonuje, że drobne niewierności Bogu nie są problemem.

Duchowny zauważył, że ważne jest także poznanie przyczyny naszych grzechów, zrozumienie, co nas do nich prowadzi. Zwrócił też uwagę na to, że grzech odbiera nam wolność – wolność do dobra. Podkreślił również znaczenie sakramentalnej spowiedzi, w której za pośrednictwem kapłana możemy oddać grzechy Bogu i jak kobieta cudzołożna z Ewangelii wg św. Jana usłyszeć, że Jezus nas nie potępia. Na zakończenie ks. Jarosław przeprowadził uczestników nabożeństwa przez rachunek sumienia.
Po kazaniu proboszcz parafii, ks. Bogusław Filipiuk położył się przed prezbiterium a obok niego klęknęli przybyli z dekanatu spowiednicy i pozostali wierni. Wzbudziliśmy akt żalu i adorując Najświętszy Sakrament przygotowaliśmy się do spowiedzi. Na każdym nabożeństwie w konfesjonałach służyło 8 kapłanów (dodatkowo kilka osób którym obowiązki lub zdrowie nie pozwoliły uczestniczyć w nabożeństwie, skorzystały z wieczornego dyżuru księdza proboszcza). Dzięki spowiednikom około 350 osób usłyszało dziś słowa: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Każda osoba odchodząca od konfesjonału na pamiątkę spowiedzi misyjnej otrzymała wizerunek Najświętszego Serca Jezusa z modlitwą po spowiedzi.

Nabożeństwo zakończyła Komunia Święta.Alicja Kościesza – członek Zespołu misyjnego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.