Garwolin

Wkład osób związanych z Żelechowem w dzieło trzech konstytucji... Prelekcja w Izbie Pamięci Ziemi Żelechowskiej

Kultura Sob. 11.05.2024 14:35:24
11
maj 2024

W piątek 10 maja w Izbie Pamięci Ziemi Żelechowskiej odbyła się prelekcja pt. „Wkład osób związanych z Żelechowem w dzieło trzech konstytucji". Podczas spotkania dyrektor MGOK w Żelechowie i pasjonat lokalnej historii Michał Sztelmach przedstawił sylwetki trzech postaci związanych z Żelechowem, które uczestniczyły w opracowywaniu regulacji ustrojowych dla Rzeczypospolitej.

Ignacy Wyssogota Zakrzewski, poseł Sejmu Czteroletniego, późniejszy właściciel Żelechowa oraz pierwszy prezydent Warszawy brał aktywny udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji 3 Maja 1791 r. Mieszkaniec Żelechowa Władysław Opala był posłem na Sejm Ustawodawczy. Podczas swojej działalności parlamentarnej zgłaszał propozycje administracyjne i ustrojowe, które znalazły odbicie w postanowieniach Konstytucji uchwalonej 17 marca 1921 r. Trzecią zaprezentowaną osobą, która miała wkład w polski konstytucjonalizm, był wybitny prawnik prof. Maciej Zieliński urodzony w Żelechowie. Prof. Zieliński uczestniczył w opracowywaniu i redagowaniu tekstu Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia 1997 r.

Ciekawostką podaną na zakończenie była informacja o Stanisławie Ciołku z Żelechowa, sekretarzu króla Władysława Jagiełły, podkanclerzym koronnym i późniejszym biskupie poznańskim, który spisał akt unii polsko-litewskiej zawartej 2 października 1413 r. w Horodle.

Na prelekcję przybyli mieszkańcy zainteresowani historią Żelechowa. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Żelechowa Krystyna Wieczorkiewicz, Radny Rady Powiatu Garwolińskiego Grzegorz Szymczak oraz Grzegorz Kapczyński z Towarzystwa Historycznego Żelechów. Gościem szczególnym była Grażyna Frankowska, która w 1997 r. wraz z grupą osób zorganizowała Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej, i która przez kolejne lata społecznie tą Izbą się opiekowała, popularyzując w środowisku lokalnym wiedzę o przeszłości Żelechowa.MGOK Żelechów

7 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Gacek Pon. 13.05.2024 07:31:08

Teraz takich już brak

Ignac Sob. 11.05.2024 11:41:46

Pod nowym burmistrzem to Michał dopiero będzie błyszczał jako pasjonat a nie dyrektor.

Dyzma Sob. 11.05.2024 15:08:11

Michał potrafi się promować, nieprawdaż.

Slawoj Śr. 15.05.2024 06:25:54

Kto chciał to przyszedł, a niezainteresowani jakby ich nie prosił to nie przyjdum, takie zbójeckie prawo.

Mieszkaniec Pon. 13.05.2024 06:09:15

No ale tłumów na widowni nie widać , chyba coś nie poszło z nagłośnieniem spotkania. To zresztą nie pierwszy taki błąd Michała że coś fajnego organizuje a mieszkańcy nie zostali odpowiednio zaproszeni. Szkoda , bo na pewno była ciekawa prelekcja.

Mieszkaniec Pon. 13.05.2024 13:16:03

Była informacja na stronie urzędu, na Facebooku, plakaty na mieście, była też zapowiedź podczas uroczystości 3 maja.

Do mieszkańca Pon. 13.05.2024 13:50:51

Niestety w Żelechowie na takie wydarzenia albo trzeba osobiście kogoś zapraszać albo ksiądz musi ogłosić z ambony.