Garwolin

Żelechów: Przegląd szkolnych i przedszkolnych jasełek

Kultura Czw. 19.01.2023 11:19:19
19
sty 2023

18 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbył się Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych.

Celem przeglądu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizacja środowisk szkolnych oraz prezentacja dorobku artystycznego uczniów i przedszkolaków. Kolejno na scenie wystąpili:

- grupa „Motylki” (4-latki) z Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie z jasełkami pt. „Bóg się rodzi". Grupę przygotowały: pani Katarzyna Dębek, pani Wioleta Chudek i pani Katarzyna Jurzysta.

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku z przedstawieniem pt. „Boże Dziecię, daj nam pokój na tym świecie". Grupę przygotowały: pani Maria Szewczak i pani Agnieszka Barszcz.

- oddział 0 „b" ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie z inscenizacją pt. „Narodzenie Pana". Grupę przygotowały: pani Dorota Głębicka i pani Marta Dziwulska.

- uczniowie kl. II „b" Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie z przestawieniem pt. „Porachunki aniołów i diabłów". Grupę przygotowała pani Izabella Mroczek.

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej z jasełkami. Grupę przygotowała pani Kazimiera Polak-Belowska.

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie z przedstawieniem jasełkowym pt. „Niesforna klasa". Grupę przygotowała pani Małgorzata Kosyra.

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie z inscenizacją pt. „Wigilijne spotkanie". Grupę przygotowali: pani Elżbieta Wojda i pan Leszek Kostyra.
Przedstawienia zaprezentowane przez poszczególne grupy stały na bardzo wysokim poziomie. Widać było ogromne zaangażowanie młodych aktorów i wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie swoich ról. Przegląd był doskonałą okazją do rozwijania i promocji postaw twórczych, kształtowania wyobraźni oraz wiary we własne możliwości. Uczniowie przedstawili swój dorobek artystyczny, umożliwiając w ten sposób wymianę doświadczeń i obserwację aktorskiego warsztatu pracy innym grupom.MGOK Żelechów

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.