Garwolin

Garwolin: stanowisko radnych w sprawie protestów po wyroku TK

Region Wt. 01.12.2020 14:54:00
01
gru 2020

Na sesji w dniu 30 listopada radni podjęli stanowisko w sprawie akceptacji nauki społecznej i myśli Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczącej dialogu społecznego jako metody rozwiązywania problemów i konfliktów. Jest to odpowiedź na protesty organizowane ostatnio w mieście po wyroku TK w sprawie aborcji.

Garwolińscy radni są zdania, że poprzez organizowane w mieście protesty, „często w sposób brutalny i bezprecedensowy uderza się w poglądy i uczucia religijne wielu naszych mieszkańców, antagonizując społeczeństwo i rodziny”.

„Ojciec Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego nauka społeczna oparta na: otwartości, wyrozumiałości i odwadze w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa zobowiązuje władze samorządowe do dialogu szczególnie w obecnej sytuacji w kraju, gdzie następuje dalsza polaryzacja społeczeństwa i jego podział na tle poglądów politycznych”- napisali w stanowisku radni.

Podkreślają też, że „mieszkańcy Garwolina tworzą i stanowią jedną małą ojczyznę, która wymaga jedności i wzajemnego szacunku wśród mieszkańców, bez względu na wartości i poglądy, jakie wyznaje każdy z nas. Gwarantem rozwoju miasta i pomyślności rodzin w nim zamieszkujących jest dialog oparty na społecznej nauce naszego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II, który rodzinę nazwał największym skarbem narodu, gdyż jest szkołą cnót społecznych stanowiących o życiu i postępie społecznym”.

W uzasadnieniu swojego punktu widzenia radni odnieśli się „ do wydarzeń, które rozgrywają się od kilku tygodni na ulicach polskich miast, w tym również na ulicach Garwolina, gdzie podczas protestów często w sposób brutalny i bezprecedensowy uderza się w poglądy i uczucia religijne wielu naszych mieszkańców, antagonizując społeczeństwo i rodziny, Radni Rady Miasta Garwolina, mając na uwadze godność każdej osoby będącej podmiotem i celem wszelkich działań społeczno- politycznych, wnoszą o akceptację nauki społecznej i myśli Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczącej dialogu społecznego jako metody rozwiązywania problemów i konfliktów”.

„Za” przyjęciem stanowiska było 14 wybrańców lokalnej społeczności Garwolina, jeden wstrzymał się od głosowania.

fot. arch.
WJ/Garwolin [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.