Garwolin

Garwolin: wspierają najbardziej potrzebujących

Region Wt. 01.12.2020 14:28:00
01
gru 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie udzielił do tej pory wsparcia 117 osobom przebywającym na kwarantannie czy w izolacji domowej oraz 22 seniorom z terenu miasta. Odbywa się to w formie zakupu podstawowych artykułów spożywczych, higienicznych czy środków czystości, a seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą liczyć też na pomoc w załatwieniu koniecznych spraw, jak dokonaniu opłat czy wykupieniu leków.

- W dobie koronawirusa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie udziela wsparcia osobom i rodzinom przebywającym na kwarantannie lub w izolacji domowej. Wspieramy również osoby samotne, chore, niepełnosprawne oraz seniorów. Osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji domowej mogą otrzymać wsparcie w formie pomocy bezzwrotnej, zgodnie z art. 48b ustawy o pomocy społecznej, to jest w formie zakupu podstawowych artykułów spożywczych, higienicznych oraz środków czystości w ilościach niezbędnych do funkcjonowania. Osoby niepełnosprawne, samotne oraz seniorzy, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, mogą otrzymać pomoc w formie zakupów czy też w załatwieniu koniecznych spraw, takich jak np. dokonaniu opłat czy wykupieniu leków- mówi kierownik garwolińskiego MOPS. Pomoc ta należy się tylko i wyłącznie osobom, które nie mogą liczyć na pomoc osób bliskich czy sąsiadów. Koszty zakupów ponosi osoba zgłaszająca potrzebę wsparcia, która nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej. - Dbamy o to, aby seniorzy czy też osoby samotne, niepełnosprawne, nie czuły się pozostawione samemu sobie, bez pomocy- dodaje kierowniczka. Do dnia dzisiejszego pracownicy MOPS udzielili wsparcia 117 osobom przebywającym na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz 22 seniorom z terenu miasta Garwolina...

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z Izabellą Kliczek- kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie.

   POSŁUCHAJ

WJ/Garwolin [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.