Garwolin

OSP Samorządki w KSRG

Region Czw. 03.12.2020 18:05:00
03
gru 2020

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Samorządkach, jako trzecia w gminie Górzno, włączona zostanie z początkiem nowego roku do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu, a także na dalszy rozwój jednostki.

OSP Samorządki to już trzecia jednostka po OSP w Górznie i Uninie, włączona do ogólnopolskiej sieci jednostek stanowiących trzon zabezpieczenia przeciwpożarowego w naszym kraju. Włączenie jednostki OSP do systemu uwarunkowane było osiągnięciem przez nią wymaganych standardów wyposażenia i wyszkolenia. - Oprócz zadań inwestycyjnych gmina nasza stawia także na bezpieczeństwo, które w jakiś sposób zabezpieczają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Chciałbym podkreślić zaangażowanie druhów z OSP Samorządki, bo wiadomo, że nie jest to okres ostatniego roku, ale na to się składa okres pracy kilku lat i wiele wysiłku druhów- strażaków- mówi wójt gminy. W struktury KSRG mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych. - Udział w tym ma wiele instytucji, które dofinansowywały nasz samorząd i tą jednostkę, m.in. fundusz składkowy KRUS, komenda powiatowa PSP w Garwolinie, urząd marszałkowski, WFOŚiGW, bo na dobrą sprawę było to kilkaset tysięcy złotych, począwszy od wymiany samochodu bojowego, poprzez inny sprzęt. Przeznaczone zostały duże środki, by doposażyć jednostkę, która w tym roku, wspólnie z samorządem gminy złożyła wniosek o włączenie do KSRG. Zyskał on poparcie komendanta powiatowego oraz wojewódzkiego PSP i udało się...- dodaje gospodarz gminy i jednocześnie prezes ZOGm ZOSP RP w Górznie.

Samorząd gminy podjął też decyzję o przeprowadzeniu przebudowy starego garażu OSP Samorządki na potrzeby strażnicy.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem gminy i jednocześnie prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Górznie Waldemarem Sabakiem.

   POSŁUCHAJ

WJ/Garwolin/DW

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.