Garwolin

Powiat garwoliński: nowe standardy w Zielonym Izdebnie

Region Pon. 30.11.2020 15:47:00
30
lis 2020

Około 2,4 mln zł kosztować będzie przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”. Do realizacji inwestycji powiat garwoliński zobowiązany został zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które nakazują, by placówka tego typu była koedukacyjna. Budynek niemal gruntownie przebudowano, ale na tym nie koniec.

Na terenie powiatu funkcjonuje Ośrodek Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”, w ramach którego działają dwie placówki: opiekuńczo- wychowawcza typu interwencyjnego na 30 miejsc oraz placówka opiekuńczo- wychowawcza typu socjalizacyjnego na 5 miejsc. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na powiaty obowiązek zmniejszenia liczby miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych do 14. Ponadto każda z tych placówek musi funkcjonować jako odrębna jednostka budżetowa i koedukacyjna. Ustawa dała czas na dokonanie zmian do końca tego roku. - Przepisy ustawy funkcjonują już kilka lat, i tak naprawdę przez te lata należało podjąć działania na przystosowanie i organizację funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych do wymagań ustawy. Patrząc na czas, określone końcowe terminy przystosowania i spełnienia określonych warunków ustawy, my te działania w obecnej kadencji samorządu, od razu intensywnie podjęliśmy- mówi wicestarosta powiatu garwolińskiego. - Docelowo placówka interwencyjna podzielona zostanie na dwie placówki interwencyjne z 14 miejscami, mieszczące się w odrębnych budynkach, placówka socjalizacyjna również stanie się odrębną jednostką budżetową. Placówkami będzie kierował jeden dyrektor, a wyznaczona placówka będzie obsługiwała w zakresie ekonomiczno- administracyjnym dwie pozostałe placówki- dodaje wicestarosta.

Powiat przystąpił do przebudowy głównego budynku, by przystosować go do pobytu tam zarówno dziewcząt jak i chłopców. Poprawy wymagały warunki techniczne, aby zapewnić jak najlepszy standard opiekuńczy. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 20 listopada br, a ich koszt z uwzględnieniem dodatkowych prac i nadzoru inwestorskiego opiewa na kwotę ok. 2,4 mln zł. Obecnie trwa zakup wyposażenia tego budynku. W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa nowego budynku placówki socjalizacyjnej, a zadanie budowy budynku zostało ujęte w projekcie budżetu powiatu garwolińskiego na 2021 rok oraz znalazło się we wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu inwestycji lokalnych...

O szczegółach w rozmowie Waldemara Jaronia z Markiem Ziędalskim- wicestarostą powiatu garwolińskiego.

   POSŁUCHAJ

WJ/Garwolin [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.