Garwolin

Żelechów: budżet gminy uszyty na miarę możliwości

Region Pt. 27.11.2020 09:48:00
27
lis 2020

Po stronie dochodów i wydatków budżet gminy Żelechów kształtuje się na poziomie około 42 mln zł. Wydatki na zadania inwestycyjne ustalono na niemal 1,8 mln zł. Byłoby więcej, ale ponad 6,5 mln zł gmina musi dopłacić z własnych środków do subwencji oświatowej. Przyszłoroczny budżet gminy przyjęty został jednogłośnie przez radnych miejskich.

- Z perspektywy lat pracy można stwierdzić, że jest to trudny czas, zarówno pracy władz samorządowych, jak i członków rady miejskiej. Głównie dlatego, że plany do realizacji są duże, a środki finansowe, niestety, ograniczone- mówi skarbnik gminy Beata Kosyra. Dochody gminy ustalono na 41 780 039 zł, z tego dochody majątkowe w wysokości 467 069 zł, wydatki zaś w kwocie 42 150 039 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 1 767 586, 94 zł. Budżet gminy zamknięto planowanym deficytem w kwocie 370 tys. zł. Rozchody budżetu przypadające na przyszły rok z tytułu spłat zaciągniętych we wcześniejszych latach pożyczek, kredytów oraz wykupu papierów wartościowych, opiewają na kwotę 1 130 000 zł, przy planowanych przychodach z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1,5 mln zł. - Analizując wysokość subwencji oświatowej i konieczność wyodrębnienia jej sporej, bo prawie 2 mln części na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w porównaniu do czekających nas wydatków, to nie lada zagwozdka. Wydatki na zadania oświatowe, to prawie 15 300 000 zł, a subwencja niespełna 8,5 mln zł. Nietrudno więc policzyć, że 45% wydatków musi zostać pokryte ze środków własnych gminy- dodaje skarbnik.

Na przyszłoroczne inwestycje zapisano w budżecie niemal 1,8 mln zł. - To znacznie mniejsza kwota na inwestycje w porównaniu z rokiem bieżącym czy rokiem 2019. Samorządy zaczynają odczuwać skutki pandemii, zmniejszają się wpływy z podatków, znacznie wzrosły też koszty utrzymania szkół na terenie gminy- artykułuje burmistrz Łukasz Bogusz. Włodarz gminy liczy, że podobnie jak w roku bieżącym, tak i przyszłym samorząd pozyska środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych inwestycji. - W roku 2021 w dalszym ciągu będziemy modernizowali drogi gminne, do przebudowy zaplanowane są ul. Kołłątaja i Pałacowa w Żelechowie. Na ten cel zabezpieczyliśmy kwotę 340 tys. zł, w planach jest też przebudowa drogi gminnej w Łomnicy, Starym Goniwilku i Stefanowie, 9 odcinków dróg gminnych zostanie poddanych przebudowie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Ogólnie na przebudowę dróg gminnych zaplanowano prawie milion złotych- dodaje gospodarz gminy. Planowana jest też budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej. W budżecie wpisana jest też budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie, ale uzależnione to będzie otrzymaniem dofinansowania ze środków rządowych i wiele innych inwestycji. - Od 2018 roku nie zaciągano żadnych kredytów ani też pożyczek, ale sukcesywnie spłacano wcześniejsze zobowiązania. W okresie dwuletnim było to ponad 2,2 mln zł, ale nie przeszkodziło to w realizacji najpotrzebniejszych inwestycji, gdzie w 2019 roku wydano prawie 4 mln zł na zadania inwestycyjne, a w bieżącym roku blisko 5 mln zł. Na obecną chwilę zadłużenie gminy stanowi 18% dochodów ogółem, przy możliwości blisko 60%...- puentuje skarbnik.

O uchwalonym wczoraj budżecie gminy, Waldemar Jaroń rozmawia z burmistrzem Łukaszem Boguszem i skarbnik gminy Beatą Kosyra.

   

WJ/Garwolin [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.