Garwolin

Żelechów: małe inwestycje też wpływają na rozwój gminy

Region Pon. 23.01.2023 09:14:18
23
sty 2023

Blisko 29 mln zł wpłynęło w ub. roku do budżetu gminy Żelechów na realizację inwestycji. Dzięki temu, oprócz dużych zadań infrastrukturalnych, wybudowano odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Żelechowie, uzyskano środki na świadczenie usług w ramach publicznego transportu, szkolenia cyberbezpieczeństwa i zakup sprzętu informatycznego, projekty edukacyjne oraz wiele innych.

Oprócz dużych inwestycji infrastrukturalnych, w 2022 roku realizowane były również zadania z zakresu gospodarki wodno- kanalizacyjnej. W ramach zadania „ Budowa sieci wodociągowej w ul. ks. Brzóski w Żelechowie” Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie wykonał prace związane z budową wodociągu na odcinku 406,5 mb wraz z wykonaniem 6 hydrantów. Wartość tych prac to kwota 98 499 zł. Na tej samej ulicy za kwotę ponad 630 000 zł ZGK na odcinku 576 mb wykonał sieć kanalizacji sanitarnej. - Rozpoczęła się także budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie na odcinku ponad 1100 mb. Na to zadanie gmina pozyskała środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 987 070 zł. Wartość całego zadania to kwota 1 312 164 zł. Zadanie będzie kontynuowane w bieżącym roku- mówi burmistrz Łukasz Bogusz.

W 2022 roku Gmina Żelechów była beneficjentem środków rządowych w ramach świadczenia usług w zakresie publicznego transportu. Otrzymaliśmy na ten cel 206 672 zł. W ramach tego zadania uruchomiono przewóz osób na pięciu liniach komunikacyjnych o łącznej długości 78 km na terenie gminy. W bieżącym roku będzie kontynuacja tego zadania.

W ramach Funduszy Sołeckich realizowane były zadania wskazane przez mieszkańców podczas zebrań sołeckich. Oprócz modernizacji dróg na terenie sołectw, czy wymiany oświetlenia na energooszczędne o których wspomniałem wcześniej, realizowane były też inne zadania służące lokalnej społeczności, m.in. budowa altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Kalinowie, czy stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory w ramach której został zakupiony kontener biurowy, czy zakup działki na boisko sportowe i plac zabaw dla sołectwa Gózdek. - Zdajemy sobie sprawę, zarówno ja, jak i radni Rady Miejskiej w Żelechowie, że potrzeb jest dużo. Wszystkie sygnały od mieszkańców w zakresie potrzeb bierzemy pod uwagę. W bieżącym roku będziemy się starali, w miarę możliwości finansowych, technicznych, czy prawnych je realizować, tak by je zaspokoić. Potrzeba tylko zrozumienia i czasu, bo proces inwestycyjny rządzi się swoimi prawami i wymaga odpowiedniego przygotowania- zaznacza gospodarz gminy.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrzem Łukaszem Boguszem. 


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.