Garwolin

Żelechów: sprzęt komputerowy dla szkoły

Region Czw. 03.12.2020 18:09:00
03
gru 2020

30 listopada został dostarczony do Szkoły Podstawowej w Żelechowie niezbędny sprzęt komputerowy do prowadzenia zdalnych lekcji tj. 8 zestawów komputerów, 13 laptopów oraz 12 tabletów. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 96 614zł.

Sprzęt został dostarczony w ramach umowy o partnerstwie podpisanej w dniu 01 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Żelechów, a Województwem Mazowieckim dotyczącej realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X osi RPO WM 2014 – 2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do użytku po otrzymaniu od operatora niezbędnego oprogramowania.


inf. pras.
WJ/Garwolin [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.